Sterke krimp in verkoop van DVD en blu-ray

07-03-2013 @ 21:00

De omzet uit de verkoop van audiovisuele content op DVD en Blu-ray is in 2012 sterk gedaald, ondanks een lichte groei in de afzet van Blu-ray discs. De totale omzet uit de verkoop van DVD’s en Blu-ray liep met ruim 18% terug. In 2011 daalde de markt met 8%. Tegenover deze daling staat een stijging van de online markt. Die groeide met bijna 36%.

De content die op DVD en Blu-ray wordt uitgebracht is grofweg in twee segmenten in te delen: speelfilms en televisieseries. Het is met name de verkoop van speelfilms die sterk is teruggelopen. In totaal werden er bijna drie miljoen films minder verkocht in vergelijking tot 2011. Het aantal titels dat meer dan honderdduizend stuks verkocht daalde van 5 in 2011 naar 2 in 2012. Omdat de verkoop van film op DVD en Blu-ray van essentieel belang is voor de financiering van de productie van speelfilms is dat een zorgwekkende ontwikkeling.

Voor de daling zijn meerdere oorzaken, zoals het feit dat er steeds minder verkooppunten van DVD’s en Blu-ray zijn. Consumenten komen het product simpelweg minder tegen en als ze het tegen komen is de keuze minder groot dan voorheen. Een andere belangrijke oorzaak is de transitie naar digitaal.

De markt voor ‘video-on-demand’ wordt binnen Nederland vooralsnog gedomineerd door televisieaanbieders zoals Ziggo, KPN en UPC. Deze bedrijven zagen in 2012 het aantal gebruikers én de consumptie groeien waardoor de omzet sterk toenam. De verwachting is dat deze groei zal doorzetten naarmate meer consumenten weten dat nieuwe films en series direct op ‘video-on-demand’ verkrijgbaar zijn. Daarnaast zou de komst van internetdiensten als Netflix het gebruik kunnen doen stijgen, zoals bij Spotify het geval was voor muziek. Netflix breidde onlangs uit naar Zweden, Noorwegen, Finland en Denemarken. Landen die ook op de online consumptie van muziek een voorsprong hebben in Europa.

 Omzetaandeelx miljoenen euro’sx miljoenen stuks
201220112012%20112012%
DVD62%227,4179-21,30%23,518-23,20%
Blu-ray13%36,236,92,00%2,42,40,90%
Video digitaal25%537235,80%   
Totaal Video  316,6287,9-9,10%25,920,4-21,10%

Onder ‘Video digitaal’ wordt verstaan de door GfK Retail and Technology Benelux geschatte betaalde consumentenomzet in transactionele of subscriptievorm voor filmed content (films en series), exclusief adult, (catch-up) tv content en user generated content.

bron: NVPI

http://www.nvpi.nl/