LLOWGENDA: DE POLITIEKE AGENDA VAN DE LOWLANDSGENERATIE

02-07-2009 @ 09:43

Website neemt voorschot op discussie tijdens Lowlands: www.bkb.nl/llowgenda
 
Lowlandsgeneratie
Het zijn roerige tijden: De economische crisis slaat keihard toe. Het Nederlandse onderwijs verliest internationaal rap aan gezag. Integratie blijft een tijdbom in de samenleving.
In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, blijkt dat er onder jongeren veel aandacht voor politieke en maatschappelijke problemen is. Uit de ervaring van het Lowlands festival, campagnebureau BKB en nrc.next blijkt dat met name onder de zogenaamde ‘Lowlandsgeneratie’ (16 tot 35 jarigen) veel animo is voor maatschappelijke onderwerpen. Deze generatie heeft echter nauwelijks aansluiting bij het politieke debat en speelt ook nagenoeg geen rol als volksvertegenwoordiger in de politiek. Tijdens Lowlands 2009 zal deze generatie haar ideeën luid en duidelijk laten horen in het publieke debat.
 
Llowgenda
Op 21, 22 en 23 augustus vindt op het Lowlands festival in Biddinghuizen een serie debatten plaats onder de noemer LLowgenda: de politieke agenda van de Lowlandsgeneratie. Elke dag discussiëren Lowlanders en experts over vijf centrale thema’s tot er een lijst concrete voorstellen ligt. Deze lijst wordt als burgerinitiatief aan de Tweede Kamer aangeboden. De vijf thema’s zijn:

- Duurzaamheid, Klimaat, Milieu & Energie
- Onderwijs, Media & Cultuur
- Multiculturele samenleving & Integratie
- Democratie & Inspraak
- Internationale samenwerking & Buitenlands beleid
 
LLowgenda – het debat begint vandaag
Voorafgaand aan de debatten tijdens het festival wordt een grondig voorschot op de discussie genomen. Vandaag gaat de website van LLowgenda online: www.bkb.nl/llowgenda. Hierop laat de Lowlandsgeneratie nu al weten hoe zij over deze thema’s denkt. Kunnen we in augustus meteen aan de slag.

A Campingflight to Lowlands Paradise 2009
21, 22 en 23 augustus 2009
Evenemententerrein Walibi World Biddinghuizen
 
Zie voor meer informatie www.lowlands.nl