GfK Mega Charts past formatteringsregels Single Top 100 aan per 1 januari 2007

24-11-2006 @ 22:14

GfK Mega Charts past formatteringsregels Single Top 100 aan.

Met ingang van 1 januari 2007 wordt de status van legale downloads bij het samenstellen van de Single Top 100 gelijkgetrokken met die van fysieke singles. Vanaf die datum wordt het moment van signalering in de lijst bepaald door het feit of er digitale singleverkopen dan wel fysieke singleverkopen geregistreerd zijn. De eerste gerapporteerde verkopen zijn bepalend voor een eventuele chartnotering. In de wekelijks door GfK Mega Charts samengestelde Single Top 100 tellen legale downloadverkopen sinds 1 mei dit jaar mee. Sinds 1 mei 2006 worden de verkopen van download-only-singles vanaf dag één meegenomen.
Maar wordt een single, behalve als download, ook op cd uitgebracht, dan gaan de downloads pas meetellen zodra één fysieke single van die titel verkocht is. Dat is dus vanaf volgend jaar niet meer het geval.