RADIO 192, hèt Oldies Station van Nederland, lanceert in de maand december de Top 10.000.

23-11-2003 @ 20:57

:noopmaak:RADIO 192, ht Oldies Station vanNederland, lanceert in de maand december de Top 10.000.

De Top 10.000; nog nooit eerder is een dergelijkegrote hitlijst en radioprogramma op de radio uitgezonden. Vanzondagmiddag 30 november tot en met woensdag 31 december wordt dezelijst 24 uur per dag uitgezonden op Radio 192. De lijst issamengesteld aan de hand van de bestsellers van Nederland, Engeland enAmerika en bevat muziek vanaf 1954 tot en met 1990, dus bijna 40jaar muziekgeschiedenis. Tevens is gekeken naar de populariteit vande singles uit deze periode.

Op zondag 30 november om 14.00 uur is de officileaftrap. De Top 10.000 zal dag en nacht worden gepresenteerd doorde 192-dj’s, afgewisseld met gasten en prominenten.
Op Oudejaarsdag zal men uiteindelijk de allergrootste hits gaanhoren. In de publiciteit en publicaties zal de Top 10 van deTop 10.000 niet bekend worden gemaakt, omdat hieraan een prijsvraagverbonden is, waaraan de luisteraar uiteraard mee kan doen.
De Top 10.000 is een initiatief van Sieb Kroeske.

RADIO192 is het Gouwe Ouwe station met een kabeldekking van bijna 95%. Op het station zijn ‘Gouwe Ouwe’ te horen uit de periode 1960 – 1985. Verder is Radio 192 de bewakervan het Nederlands Cultureel Muzikaal Erfgoed en de enige zenderdie zich inzet voor het behoud en promotie van de Nederlandse(pop)muziek. Daarnaast schenkt Radio 192 veel aandacht aan hetnieuwe Nederlandstalige lied, met onder andere de NederlandstaligeTop 20 en de Hollandse Nieuwe die dagelijks te horen is.