IFPI BRENGT TRENDS WERELDMUZIEKMARKT IN KAART

28-04-2010 @ 19:05

Online muziekaanbod weer verder gegroeid
De internationale branchevereniging van de muziekmaatschappijen, IFPI, publiceerde 28 april het jaarlijkse rapport ‘Recording Industry in Numbers’. Het rapport biedt een uitvoerig beeld van de trends in de wereldwijde muziekmarkt. Die zijn meer dan bemoedigend.

Eén van de meest opvallende trends is die van de enorme groei van het digitale aanbod. Wereldwijd zijn er meer dan 12 miljoen tracks beschikbaar bij meer dan 400 muziekdiensten. Deze diensten kennen een grote variëteit. Zo zijn er de bekende ‘download-a-la-carte’ diensten zoals iTunes, de videostreaming diensten als YouTube en de muziekstreaming diensten zoals Deezer en Spotify. De totale inkomsten uit digitale distributie stegen wereldwijd met 9,2% tot 3,4 miljard dollar en maken nu meer dan een kwart van de omzet van de muziekmaatschappijen uit. In de Verenigde Staten is dat zelfs bijna de helft van de omzet (43%).

Kansen voor ISPs
Opvallend is ook het dienstenaanbod van ISP’s, zoals TDC en Telia, die samen met muziekmaatschappijen of digitale retailers muziekdiensten voor hun abonnees op hebben gezet. Een recent onderzoek door Ovum in het Verenigd Koninkrijk geeft aan dat als ISP’s zelf muziekdiensten aanbieden, hun inkomsten enorm kunnen stijgen. Het onderzoek spreekt over een totaalbedrag van 100 miljoen pond in 2013.

Het beeld in Nederland
NVPI publiceerde al eerder de jaarcijfers voor Nederland. Daaruit bleek al dat de markt voor digitale distributie in Nederland minder groot is en minder hard groeit dan de wereldwijde trend. Het omzetaandeel van digitaal is in Nederland slechts 5,7%. ‘Er liggen mooie kansen voor alle partners op de Nederlandse markt’, aldus Paul Solleveld, directeur NVPI. ‘Muziekmaatschappijen bieden muziek aan in elke door de consument gewenste vorm en spreken intensief met partijen die dat aanbod samen met hen naar de consument kunnen brengen. Een verplichting om dat te doen is dus helemaal niet nodig. Een steun in de rug om de verdienmodellen te laten werken door marktbelemmeringen zoals het grote illegale aanbod weg te nemen, wel’.